Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Η κρίση "έπνιξε" του Έλληνες: Απελπισμένοι από τις συνθήκες ζωής και τα οικονομικά ...

Συγκλονιστικά είναι τα αποτελέσματα έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων.
Άκρως απογοητευτικά και ενδεικτικά της κατάστασης που βιώνουν σε καθημερινή βάση χιλιάδες νοικοκυριά είναι τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι βαθιές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ζωές των Ελλήνων αποτυπώνονται στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις συνθήκες διαβίωσης των ελληνικών νοικοκυριών το 2013.
Από την έρευνα προέκυψε ότι, στο σύνολο του πληθυσμού, πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του συνολικά δηλώνει το 5,1% του πληθυσμού, και πλήρως ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 5,0% των εργαζομένων. Αντίθετα, το 3,3% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή του, και το 2,9% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την εργασία του. Πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του (βαθμοί 7 έως 9 της κλίμακας), δηλώνει το 43,2% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Πλήρως ικανοποιημένο από τη στέγαση του δηλώνει το 8,6% του πληθυσμού, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά του πληθυσμού που δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένα από τους χώρους αναψυχής και πρασίνου και από το περιβάλλον διαβίωσης στην περιοχή τους (8,0% και 8,3% αντίστοιχα). Πολύ ικανοποιημένο από τη στέγασή του (βαθμοί 7-9 της κλίμακας), δηλώνει πάνω από το 48% του πληθυσμού, ενώ λίγο ικανοποιημένο (βαθμοί 1-3 της κλίμακας) δηλώνει το 8,9%.

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση ανέρχεται σε 11,7%, ενώ πλήρως ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 1,4% του πληθυσμού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του φτωχού πληθυσμού (56,4%) δηλώνει καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση, ενώ το ποσοστό για τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχεται σε 31,7%. Πλήρως ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση, δηλώνει το 0,9% του φτωχού πληθυσμού και το 1,5% του μη φτωχού πληθυσμού.

Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται από τη ζωή, την οικονομική κατάσταση, την εργασία, τη στέγαση και το περιβάλλον διαβίωσης τους, αλλά και τις προσωπικές τους σχέσεις, 6 στα 10 άτομα (60%), στο σύνολο του πληθυσμού, δηλώνουν ότι ο τρόπος ζωής τους έχει περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό (βαθμοί ίσοι ή μεγαλύτεροι του 7 στην κλίμακα). Για το φτωχό πληθυσμό η αναλογία είναι 5 στα 10 άτομα (περίπου 51%) και για το μη φτωχό πληθυσμό 6 στα 10 άτομα (περίπου 61%).

Το 45,0% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου το πολιτικό σύστημα, ενώ 19,2% και 12,5% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Δικαιοσύνη και την Αστυνομία αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα για τους άνδρες (46,4%, 20,3% και 13,7% αντίστοιχα) σε σχέση με τις γυναίκες (43,7%, 18,2% και 11,5% αντίστοιχα), καθώς και για τον φτωχό πληθυσμό (47,4%, 22,8% και 15,3% αντίστοιχα), σε σχέση με τον μη φτωχό πληθυσμό (44,3%, 18,2% και 11,8% αντίστοιχα) (Γράφημα 4, Πίνακες 3.1 και 3.2). Πλήρως, δηλώνει, ότι εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα μόλις το 0,6% του συνολικού πληθυσμού, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στην έρευνα καταγράφεται και ο βαθμός εμπιστοσύνης των ατόμων στο Πολιτικό σύστημα, στη Δικαιοσύνη και στην Αστυνομία, με βάση την κύρια ασχολία τους. Οι άνεργοι δηλώνουν, σε ποσοστό 50,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, σε ποσοστό 24,0% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, και σε ποσοστό 16,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στην Αστυνομία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους εργαζόμενους είναι 46,2%, 18,1% και 12,5%. Οι συνταξιούχοι και οι μη οικονομικά ενεργοί δηλώνουν ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 42%. Οι άνεργοι δηλώνουν, ότι εμπιστεύονται πολύ ή πλήρως τη Δικαιοσύνη, σε ποσοστό 21,6% και την Αστυνομία σε ποσοστό 29,0%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους συνταξιούχους είναι 26,2% και 37,9%. (Γραφήματα 5, 6 και 7, Πίνακες 3.3, 3.4, 3.6 και 3.6).

Το 7,8% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων (που προηγήθηκαν της συνέντευξης), ήταν πολύ νευρικό ή ανήσυχο συνεχώς, ενώ για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό τα ποσοστά ανέρχονται σε 10,8% και 7,0%, αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, το 10,4% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων, δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένο, ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό είναι 16,4% και 8,7%, αντίστοιχα.

Σε ποσοστό 76,5% οι ερευνώμενοι δηλώνουν ότι έχουν κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να συζητήσουν προσωπικά τους θέματα, και σε ποσοστό 85,2% δηλώνουν ότι υπάρχει κάποιος συγγενής, φίλος ή γείτονας από τον οποίο μπορούν να ζητήσουν βοήθεια (Πίνακες 5 και 6). Βάσει των στοιχείων, σε ποσοστό 38,3% οι άνδρες και 24,8% οι γυναίκες αισθάνονται πολύ ασφαλείς όταν περπατούν στην περιοχή τους στο σκοτάδι, ενώ το 10,5% των ανδρών και το 21,4% των γυναικών δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ ανασφαλείς.

Στις αστικές περιοχές, οι ερωτώμενοι δηλώνουν πολύ ασφαλείς, όταν περπατούν στην περιοχή τους στο σκοτάδι, σε ποσοστό 29,0%, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό ανέρχεται σε 40,3%

Σημειώνεται ότι οι δείκτες ευημερίας του πληθυσμού προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2013, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2012, και του επικεντρωμένου ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της ευημερίας του πληθυσμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 62/2012). Τα στοιχεία για την ευημερία συλλέγονται για πρώτη φορά σε εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού, με πλήρως εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο και κοινές μεταβλητές, από όλες τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από τις συστάσεις της Επιτροπής Stiglitz, Sen, Fitussi επί της μέτρησης της οικονομικής απόδοσης και της κοινωνικής προόδου.
http://www.kontranews.gr/koinonia/item/25713-elstat-ereyna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr