Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ θα προμηθεύσει τα σχολεία τεσσάρων πολιτειών με ελληνικό γιαούρτι προκείμενου να προστεθεί μια υγιεινή επιλογή στα σχολικά γεύματα μέσα από ένα πιλοτικο πρόγραμα.