Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
Into the spot είν' του Δεσποτ'

To you too funny του γιού τ' Φάν(η)

Sleep for us σλιπ φ(o)ράς

A nice party ε, να η Σπάρτ(η)

She has many? (ε)σύ χεσμένη;

Kill kiss Κιλκίς

Its up to you Η τσάπ(α) του γιου

The necklaces!!! δεν έκλασες!!!

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr