Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΦΩΤΟ κ ΒΙΝΤΕΟ -Εξομοιωτής Π.Δ.Ο & Ναυτιλίας της Α.Σ ”made in Greece” ...
Από τον Μάιο του 2014 λειτουργεί και ο δεύτερος εξομοιωτής Π.Δ.Ο & Ναυτιλίας για τα αεροπορικά μέσα της ΑΣ στην έδρα του 307 Τεχνικού Συγκροτήματος Υποστήριξης Αεροπορικού Υλικού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας. Εκεί όπου η αίσθηση του καθήκοντος, της δημιουργίας και της εφευρετικότητας αποφέρουν οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη στην δοκιμαζόμενη οικονομικά πατρίδα μας.
Σε λιγότερο από ένα χρόνο από την έναρξη της κατασκευής ο εξομοιωτής του Στεφανοβικείου είναι διαθέσιμος σε καθημερινή βάση για την εκπαίδευση των πληρωμάτων της ΑΣ ως σταθερό εκπαιδευτικό βοήθημα εκπαίδευσης Ιπταμένων (Aircrew Training Device: ATD).
Ο δεύτερος αυτός εξομοιωτής παραδόθηκε στις Μονάδες της ΑΣ του Αεροδρομίου Στεφανοβικείου και παρέχει ικανότητα δικτύωσης με τον αντίστοιχο-πρωτότυπο εξομοιωτή του αεροδρομίου Μεγάρων, ο οποίος είναι σε λειτουργία στο 2ο ΤΕΑΥ από το 2013.
Για το ιστορικό και μόνο να αναφερθεί ότι, η Α.Σ χρησιμοποιούσε μέχρι το 2004 τέσσερις εξομοιωτές (ανά 1 στα 1ο -2ο ΤΕΑΣ και 2 στη ΣΑΣ) για Ε/Π UH-1H (Link Trainer) για την εκπαίδευση των χειριστών στην Π.Δ.Ο οι οποίοι από την πολυχρόνια χρήση είχαν απαξιωθεί , ενώ πρόταση για αναβάθμιση τους από ιδιωτική εταιρεία κρίθηκε ως ασύμφορη μιας και το κόστος έφτανε τα 11εκ € .
Οι προσπάθειες για την απόκτηση νέων εξομοιωτών για την Α.Σ δεν σταμάτησαν εκεί. Το 307 ΤΣΥΑΥ ζήτησε την συνεργασία με εγχώριο ΑΕΙ για την κατασκευή εξομοιωτή, το οποίο προϋπολόγισε κόστος 300.000 ευρώ για να το εντάξει σε πρόγραμμα, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό το κόστος:
(α) η ανάπτυξη απαραίτητων λογισμικών εφαρμογών.
(β) η εκπόνηση επιμέρους μελετών και οι αμοιβές των καθηγητών.
(γ) η επιλογή και διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για την ανάπτυξη του συστήματος.
Παράλληλα με τις παραπάνω προσπάθειες CIMIC, (πολιτικό-στρατιωτικής συνεργασίας) η ιεραρχία του ΓΕΣ, & ΓΕΣ/ΔΤΧ προέτρεψε και ενέκρινε την αρχική δαπάνη για την κατασκευή του πρώτου εξομοιωτή Π.Δ.Ο και Ναυτιλίας από το 307 ΤΣΥΑΥ και συγκεκριμένα από το 2ο ΤΕΑΥ στα Μέγαρα, με σκοπό να περιορίσει το κόστος. Έπειτα απ’ αυτό, το στρατιωτικό εργοστάσιο ξεκίνησε μόνο του, με δικά του μέσα και προσωπικό και κατάφερε να κατασκευάσει δύο εξομοιωτές Π.Δ.Ο & Ναυτιλίας με κόστος λιγότερο από 25.000€ για το καθένα.

 Ο δεύτερος εξομοιωτής στο Στεφανοβίκειο μπορεί να υποστηρίξει εκπαιδευόμενα πληρώματα (Ε/Π UH-1H) του 1ου ΤΕΑΣ , 3ου ΤΕΑΣ και της ΣΑΣ, καθώς και πληρώματα ΕΕ/Π AH-64 που απαιτούν εντατική εκπαίδευση σε ενόργανες συνθήκες πτήσης, κυρίως την νύκτα, καθώς και σε αντικείμενα συνεργασίας του ασκούμενου πληρώματος κατά την εκτέλεση των διαδικασιών Π.Δ.Ο ή ενός αεροναυτιλιακού ταξιδιού που έχει προετοιμαστεί. Μπορεί να υποστηρίξει πλήθος πτητικών μοντέλων όπως (UH-1H, AH-64A, CH-47D ,BELL 412).

DSC02078_1
Οι τρείς επιφάνειες του συστήματος οπτικής απεικόνισης παρέχουν στους χειριστές οπτικό πεδίο 165°. Το σύστημα παραγωγής απεικόνισης στηρίζεται σε προσωπικούς υπολογιστές με τελευταίας τεχνολογίας κάρτες γραφικών, οι οποίοι συσχετίζουν απεικονίσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και των αισθητήρων στις τρείς οθόνες προβολής του αεροσκάφους.
Χωρίς τίτλο1_1
Η εξωτερική κονσόλα ελέγχου του εκπαιδευτή και του τεχνικού υποστήριξης, παρέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των πληρωμάτων σε διαδικασίες πτήσης δια οργάνων σε συνθήκες μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών ( Instrument meteorological conditions IMC), αεροναυτιλιακά ταξίδια στον Ελληνικό εναέριο χώρο, πτήσεις σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας ή νύκτα (και σε περιβάλλον διοπτρών νυκτερινής όρασης ΔΝΟ), καθώς και πρόκλησης ασυνήθους κατάστασης πτήσης.
Επιγραμματικά οι δυνατότητες του Εξομοιωτή Π.Δ.Ο & Ναυτιλίας του Στεφανοβίκειου:
 • Πληθώρα πτητικών μοντέλων σε Α/Φ και Ε/Π .
 • Μεγάλη κάλυψη σε λεπτομερή σκηνικά Α/Δ και ανάγλυφου της Ελληνικής επικράτειας.
 • Επιλογή καιρικών συνθηκών ή λήψη (μέσω διαδικτύου) των πραγματικών για κάθε περιοχή Α/Δ.
 • Πτήση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ προορισμών.
 • Διασύνδεση σε δίκτυο και πτήση με άλλους Η/Υ ( εξομοιωτή Μεγάρων).
 • Υποστήριξη χειριστηρίων-ποδοστηρίων, οργάνων αερο-ναυτιλίας Avionics,NAV-COMM.
 • Σύνδεση σε δίκτυο εξομοίωσης πτήσεων (διαδίκτυο) με παροχή εξυπηρέτησης από Ε.Ε.Κ. ή παρακολούθηση της/των πτήσεων σε περιβάλλον ραντάρ.
 • Καταγραφή της πτήσης, με δυνατότητα επανάληψης κατά περίπτωση.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης διαδικασιών GCA/VOR-ILS/IFR ενόργανης προσέγγισης αεροδρομίων ανά την υφήλιο
 • Τοποθέτηση ενδεικτικών βλαβών σε τυχαία σειρά ή κατά περίπτωση από τον εκπαιδευτή χειριστή της κονσόλας.
 • Σύστημα ενδοεπικοινωνίας εκπαιδευτή / εκπαιδευομένων.
 • Σύστημα Αναπαραγωγής ήχων Ε/Π και μετάδοσης κραδασμών και δονήσεων στο σκάφος.
 • Δυνατότητα εισαγωγής ήχων πραγματικών επικοινωνιών μέσω της κονσόλας
 • Δυνατότητα πτήσης σε οπτικοποιημένο περιβάλλον Δ.Ν.Ο
 • Δυνατότητα εξαερισμού της καμπίνας εκπαιδευόμενων.
 • Σύστημα κλιματισμού χώρου.
 • Ηλεκτρολογικό σύστημα Ε/Π πλήρως λειτουργικό .
 • Κλειστό κύκλωμα καταγραφής βίντεο.
 • Σύστημα παροχής εφεδρικής ηλεκτρικής ισχύος ανάγκης (UPS).
 • Σύστημα παροχής ηλεκτρικής ισχύος 380VAC/220VAC/115VAC/28-12VDC
Αναλυτικά:
Πληθώρα πτητικών μοντέλων σε Α/Φ και Ε/Π .
Χωρίς τίτλο2_1
Στον Εξομοιωτή του Α/Δ LGSV υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής των πτητικών μοντέλων ανάλογα με την επιθυμία του εκπαιδευτή και το επίπεδο του εκπαιδευόμενου. Χαρακτηριστικά το πτητικό μοντέλο μπορεί να προσομοιώνει αναλογικά βασικά όργανα ναυτιλίας υβριδικά ή πλήρως ψηφιακά από πτητικά μέσα όπως UH-1H,CH-47D,AH-64A,BELL 412 . Η ομάδα τεχνικά δύναται να αναπτύξει και άλλα σύνθετα πτητικά μοντέλα ανάλογα με τις απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι, δεν εξομοιώνεται κάποιο συγκεκριμένο αεροπορικό μέσο της Α.Σ, αλλά παρέχεται η δυνατότητα να παραμετροποιείται το πτητικό μοντέλο/α και οι πίνακες οργάνων σε περιβάλλον αντίστοιχο των μέσων που ίπτανται τα εκπαιδευόμενα  πληρώματα.
Μεγάλη κάλυψη σε λεπτομερή σκηνικά Α/Δ και ανάγλυφου της Ελληνικής επικράτειας.
Χωρίς τίτλο3_1
Χωρίς τίτλο4_1
Με κατάλληλο λογισμικό-software η ομάδα κατασκευής δύναται να προσθέτει στοιχεία σκηνικών σε κάθε αεροδρόμιο αλλά και περιοχή ενδιαφέροντος του φορέα εκμετάλλευσης του εξομοιωτή ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη οπτική αληθοφάνεια.
Επιλογή καιρικών συνθηκών ή λήψη (μέσω διαδικτύου) των πραγματικών για κάθε περιοχή Α/Δ.
Με κατάλληλο λογισμικό ενημερώνεται το λογισμικό εξομοίωσης για τις τρέχουσες-πραγματικές καιρικές συνθήκες (real time) σύμφωνα με το METAR του αεροδρομίου αναχώρησης και προορισμού ενώ ανάλογα με το σενάριο δύναται να επέμβει και να μεταβάλει τις μετεωρολογικές συνθήκες και ο εκπαιδευτής, σε συνθήκες IMC.
Πτήση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ προορισμών.
Χωρίς τίτλο5_1
Ο χρόνος πτήσης μεταξύ δύο προορισμών (είναι πραγματικός) στον εξομοιωτή και ανάλογος της ταχύτητας του πτητικού μοντέλου .
Διασύνδεση σε δίκτυο με τον εξομοιωτή Μεγάρων 2ου ΤΕΑΥ.
Χωρίς τίτλο6_1
Όταν οι δύο εξομοιωτές δικτυώνονται, έχουν δυνατότητα τα πτητικά μοντέλα που εξομοιώνουν να απεικονίζονται ταυτόχρονα στις πολυεδρικές επιφάνειες απεικόνισης και να υπάρχει real time επικοινωνία των εκπαιδευόμενων πληρωμάτων. Έτσι είναι η πρώτη φορά που εκπαιδευόμενα πληρώματα των δύο αεροδρομίων της ΑΣ μπορούν να συνεκπαιδεύονται και να διεξάγουν μεγάλης απόστασης δικτυωμένες ασκήσεις ναυτιλίας-σχηματισμού, Π.Δ.Ο και όλα τα παραπάνω δύναται να εφαρμοστούν και σε περιβάλλον χρήσης ΔΝΟ. Επιδιώχθηκε καταυτόν τον τρόπο ομοιογένεια λειτουργικών συστημάτων στους δύο εξομοιωτές (307 ΤΣΥΑΥ και 2ου ΤΕΑΥ) ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση τους διαδικτυακά.

 http://espekm.gr/home/?p=9756

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr