Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ--H νέα τάξη πραγμάτων στον εργασιακό βίο των ένστολων ...


Του Κων/νου Κυράνη -Ταμία ΠΟΕΠΛΣ/ Προέδρου ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος
Όποιες και να είμαι οι συνθήκες στην οικονομία της χώρας μετά και την συμφωνία με θεσμούς και εταίρους, είναι βέβαιο ότι για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού η επόμενη ημέρα θα είναι δυσκολότερη και αφετηρία διεκδίκησης αλλά και κατοχύρωσης των κεκτημένων χωρίς προοπτική βελτίωσης και εξέλιξης .
Ασφαλιστικό
Ήδη ο ασφαλιστικός νόμος 3863/2010 έθεσε τις βάσεις για μία νέα τάξη πραγμάτων που οδήγησε τους εργαζόμενους σε Σ.Α& Ε.Δ σε εργασιακό βίο μέχρι και στο διπλάσιο από εκείνο που είχαμε μέχρι τότε συνηθίσει έχοντας ως ορίζοντα εργασίας τα 40 χρόνια ή το 60ο έτος ηλικίας.
1) Ήδη οι νεοκαταταγέντες στα Σ.Α και Στρατό μετά από την 1-1-2011 θα βιώσουν ασφαλιστικό Μεσαίωνα καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρ. 2 του Ν. 3865/2010, οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας και στρατιωτικοί, που κατατάσσονται από την 1-1-2011 και εντεύθεν, εξαιρούμενων των ασφαλισμένων στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-2010, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ βοήθημα συνεχίζουν την ασφάλιση όπως και οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα ασφαλισμένοι.
Η ανωτέρω ρύθμιση, διαχωρίζει εκ νέου τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τους Στρατιωτικούς σε κατηγορίες και έχει ως συνέπεια για τους μετά την 1.1.2011:
α. Nα υπάγονται στις κοινές διατάξεις του Ι.Κ.Α. και συνεπώς τεκμαίρεται ότι θα δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας αλλά και του 62ου έτους της ηλικίας.
β. Nα έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (θεμελιωτικού –πλασματικού) μόνο της στρατιωτικής θητείας και καμίας άλλης υπηρεσίας (μάχιμη 5ετια, ΚΕΑ, ΜΥΑ, πτητικά).

2) Το νέο μνημόνιο που όπως φαίνεται θα εφαρμοστεί ,φέρνει και νέες αλλαγές που οδηγούν σε νέα αύξηση ορίων ηλικίας καθώς το νέο ασφαλιστικό σύστημα προβλέπει θέσπιση ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής ή κυρώσεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση και μέσω της σταδιακής κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και υιοθετώντας σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης των 67 ετών, ή στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, από το 2022, που ισχύει για όσους θα συνταξιοδοτηθούν (εκτός από ανθυγιεινά επαγγέλματα και οι μητέρες με παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.
Υιοθετείται νομοθεσία ώστε οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιβαρύνονται με ετήσιο πρόστιμο, για όσους θίγονται από την επέκταση της ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το 10%, πάνω από την τρέχουσα ποινή του 6%.

Στο σημείο αυτό είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν τα παραπάνω στους εργαζόμενους στα Σ.Α και είναι βέβαιο ότι οι πληροφορίες για υποχρεωτική συνταξιοδότηση μετά το 58ο έτος μόνο αβάσιμες δεν είναι .
Αναφορικά με τη διάταξη 29 όπως αυτή κατατέθηκε στο προσχέδιο του Νέου Ασφαλιστικού νόμου και αναφέρει περί πλήρους καταβολής της σύνταξης μετά την συμπλήρωση του 67ού έτους αναμένουμε σχετικές κανονιστικές διατάξεις που όπως φαίνεται να αποτελέσουν τον στόχο των συνδικαλιστικών μας διεκδικήσεων .
Θετικό αποτελεί το γεγονός ότι θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι και την 1-6-15 δεν θίγονται.
Σε περιόδους κρίσεις η ορθή διαχείριση οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις και σε απαλοιφή αδικιών όπως αυτής της μη ένταξης του επαγγέλματός μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά.

Ταμεία-ΤΑΛΣ
Πιθανό όσο ποτέ φαντάζει η ενσωμάτωση του ΤΑΛΣ στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) όπως και όλα τα επικουρικά ταμεία ώστε να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2015 όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνον από τις δικές τους συνεισφορές.
Η διαδοχικές παρατάσεις για επίλυση του προβλήματος που προέκυψε αναφορικά με το ΤΑΛΣ πέρυσι το καλοκαίρι τόσο με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 και η ΥΑ 8000/1093/26/12-2-14 όσο και η δυνατότητα μετατροπής του ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ ως επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης στην ουσία όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις αλλά αποτελούν επιλογές που είναι θνησιγενείς.

Τελευταία παράταση για την μετατροπή του ταμείου έχει οριστεί η 31-12-2015.
Θα πρέπει βεβαία να τονιστεί ότι το ΤΑΛΣ αποτελεί ταμείο πρόνοιας και αυτό του δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που το ξεχωρίζει τρόπον τινά από τα αμιγώς επικουρικά ταμεία όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 28 του Νομοσχεδίου .
Μισθολογικά
1)Απόφαση ΣτΕ
Αναζητούνται λύσεις από την Κυβέρνηση ώστε να ισορροπήσουν (ως επιστροφή στα κρατικά ταμεία) με ισοδύναμα αρνητικά μέτρα ,τα χρήματα που κατά το ήμισυ δόθηκαν στους ένστολους με την απόφαση του ΣτΕ για επιστροφή στα μισθολογικά επίπεδα του Αύγουστου του 2012 αλλά και αυτά που θα κληθεί να δώσει (δηλαδή το υπόλοιπο 50%) βάση της νέας απόφασης του ΣτΕ του Μάρτιου του 2015 .

2) Νέο Μισθολόγιο Ένστολων
Η συζήτηση για νέο μισθολόγιο των Ένστολων μετά και τις αρχικές προτάσεις του της περιόδου 2011-13 επανέρχεται στο προσκήνιο.
Η ΠΟΕΠΛΣ από το 2011 έχει ετοιμάσει πρόταση για το μισθολόγιο ,πρόταση η οποία είχε γίνει στο σύνολο της αποδεκτή από τους φορείς (υπηρεσιακούς και συνδικαλιστικούς ) των άλλων Σ.Α και του Στρατού αλλά και τον τότε ΥΠτΠ κ.Παπουτσή .

Το αρχικό σχέδιο της Κυβέρνησης προέβλεπε άντληση ποσού 88 εκ ευρώ σύμφωνα με το Μνημόνιο ΙΙ από μειώσεις μισθών των Ένστολων ( Σώματα Ασφαλείας και Στρατός) . Επίσης προέβλεπε προσαρμογή των μισθών βάση του βαθμού που φέρουμε προσαρμοσμένο για Λ/Φ ,ΥΠΑΞ και ΑΞ σε κατ’αναλογία κλίμακες όπως και αύξηση ετών παραμονής σε κάθε βαθμίδα χρονοεπιδόματος. Παρά τις επίμονες προσπάθειες προς το ΥΝΑ αλλά και σε Υπ. Οικονομικών ουδέποτε κληθήκαμε ως ΠΟΕΠΛΣ να εκφέρουμε προτάσεις για τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μισθολογίου το οποίο φημολογούνταν ότι θα είχε εφαρμογή από 1-01-2014.
Η συζήτηση για το νέο μισθολόγιο αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τον Οκτώβριο και οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων θα κληθούν να καταθέσουν απόψεις για μισθολογική αλλά και βαθμολογική αναπροσαρμογή ενός εργασιακού βίου που τα 40 έτη εργασίας θα αποτελούν πλέον κόκκινη γραμμή διεκδίκησης και όχι τη μέγιστη αρνητική προοπτική.
3) Μισθολογική –Βαθμολογική εξέλιξη
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προβλεφτούν και όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα λυτρώσουν τους ένστολους από προβλήματα όπως αυτό της παράλληλης επετηρίδας με τις εκ διαμέτρου αντιθέσεις μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης σε συνδυασμό με τα κίνητρα αλλά και την ποιότητα προσφοράς των στελεχών που τίθενται σε παράλληλη επετηρίδα.
Σε μία προοπτική δυσοίωνη η συνδικαλιστική δράση αποκτά άλλη υπόσταση και σε αυτή την γραμμή ο ρόλος μας απαιτεί σταθερά βήματα ,υπευθυνότητα και προοπτική συνόλου εντάσσοντας στην δυναμική της κάθε συνάδελφο και κάθε υγιή δύναμη ακόμη και εκτός του κλάδου μας .bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο μπλοκ μας δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:spyrosjt@yahoo.gr